0

Reklam tanıtım amaçlı kullanılır. Bu tanıtımlar yapılırken sesten, görüntüden, yazıdan yararlanılır. Önemli olan her üç unsuru da verimli be bütünsel olarak kullanmaktır. Böylece tanıtım amaca ulaşır ve başarılı reklamlar yapılmış olur. Medya sektöründe her alanda reklam yapılabilir. Televizyon, radyo, gazete ve dergiler birer reklam yeridir. Örneğin tanıtım amaçlı yapılan bir afiş bile reklam içeriklidir. Son dönemde internet üzerinden de reklam verilmektedir. Çünkü insanlar artık zamanlarının çoğunu internet başında geçiriyor. Bunun için yeni reklam kaynağı internettir. Her alanda kullanıldığı gibi reklam için de bir kaynak oluşturmuştur. Artık her web sayfasında reklamla karşılaşmak mümkündür.

REKLAM AFİŞLERİ

Ürünün ön planda olur hangi amaçla kullanılacağına dikkat çekmek önemlidir. Afişlerin nerede gösterileceğinden, hangi rengi kullanılacağına kadar her unsur tanıtımı etkiler. Renklerin insanlar üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Mesela gıda sektöründe hizmet veren bir firma genellikle kırmızı rengi kullanır afişlerinde. Böylece akılda daha kalıcı olur, insanlarda açlık hissi oluşturur. Ayrıca tanıtım afişlerinde kullanılan objeler de bir o kadar önemlidir. Son dönemlerde animasyon resimlerle desteklenen afişler daha sıcak bir görüntüye bürünmüş durumda. Reklam sektörü renkli ve eğlenceli bir uğraştır. Her alanda reklamı kullanmak mümkündür. Ama profesyonel çalışmalar içinde olmak gerekir akılda kalıcı olmak ve amaca ulaşmak için.